Tên Sản phẩm :  Sào đóng cắt điện lồng rút

Mã sản phẩm :

Số lượng :   Theo đặt hàng
Giá: Liên hệ

- Điện thế: 35KV, 110 KV
- Nhà sản xuất: VICADI
 

Vui lòng để lại lời nhắn