An toàn Vệ sinh Lao động đối với thợ vận hành máy nén khí

Nơi đặt máy phải làm bằng phẳng, che kín tránh mưa nắng, bảo đảm thông gió tốt và tránh bụi nói chung, đặc biệt là bụi xi mãng. Cấm đặt máy nén khí ở gần chất dễ nổ, dễ cháy. Phải đặt máy...

Công nhân vận hành máy nén khí compresseur phải có đầy đủ các yêu cầu sau :

- Đủ 18 tuổi, có giấy chứng nhận bảo đảm sức khỏe do cơ quan y tế cấp.

- Có giấy chúng nhận về chuyên môn, đã học tập và kiểm tra đạt yêu cầu về KTAT vận hành và được giám đốc đơn vị cấp thẻ an toàn theo đúng mẫu do ngành LĐ - TBXH ấn hành.

- Sử dụng đúng và đầy đủ các phương tiện bảo vệ cá nhân được cấp phát theo chế độ.

2. Nơi đặt máy phải làm bằng phẳng, che kín tránh mưa nắng, bảo đảm thông gió tốt và tránh bụi nói chung, đặc biệt là bụi xi mãng. Cấm đặt máy nén khí ở gần chất dễ nổ, dễ cháy. Phải đặt máy xa nguồn nhiệt và kê chèn chắc chắn.

3. Chỉ cho phép làm việc với những máy nén khí đã qua kiểm tra đầy đủ theo "Qui phạm kỹ thuật an toàn máy nén khí" và "Qui phạm sử dụng bình chịu áp lực" của nhà nước và có đủ hồ sơ kỹ thuật gồm : lý lịch máy, sổ giao ca, sổ kiểm tra kỹ thuật...

Vui lòng để lại lời nhắn