CÔNG TY CỔ PHẨN VINAKIN  
VP: Số 22B Ơ2 Phố Hoàng Liệt, Hoàng Mai, Hà Nội
Điện thoại: (04)3.641.9962 | Fax: (04)3.550.0076
Website: http://www.safeviet.com       
www.bhld.com.vn *** www.intexco.vn *** www.xaylapcodien.com
Bản đồ