Công ty Cổ phần Cung ứng vật tư thiết bị giao thông Miền Bắc (TRANSMATCO) là doanh nghiệp hình thành với mục tiêu đem lại những thuận lợi tốt nhất cho khách hàng khi tìm kiếm các vật tư thiết bị trong ngành giao thông. Tiền thân là tổ hợp tác chống thấm trong công trình giao thông, với việc thiết kế, thi công các hệ thống ống nước, cống thoát nước bê tông xi măng có sử dụng nhũ tương vào năm 1997, sau quá trình chuyển đổi, tự học hỏi, nghiên cứu, tìm tòi sáng tạo và cải tiến kỹ thuật, công ty ngày càng vướn lên khằng định vị trí của mình trong các công trình chống thấm công nghiệp tại miền Bắc và hoạt đông cung ứng nhũ tương nói riêng và giao thông nói chung. Trước những thời cơ và thách thức mới, TRANSMATCO sẽ tiếp tục phát huy lợi thế sẵn có, hỗ trợ khách hàng ngày một tốt hơn nữa, vì mục tiêu WIN - WIN, chúng tôi luôn hânh hạnh được phục vụ Quý khách tốt nhất!