CHUNG TAY ĐẨY LÙI DỊCH BỆNH

Sáng 01/02/2020 SAFEVIET Hưng Yên tổ chức phát 5000 khẩu trang y tế miễn phí giúp mọi người xung quanh KCN Tân Quang – Văn Lâm – Hưng Yên.

Trả lời