SAFEVIET QUẢNG NAM – Chung tay góp sức đẩy lùi dịch bệnh Covid-19

Ngày 08/4, tiếp tục hưởng ứng lời kêu gọi của Đoàn Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam, Ông Phạm Triệu Khánh – Giám đốc Công ty Khoa học kỹ thuật lao động Việt Nam – Chi Nhánh Quảng Nam ủng hộ 200 bộ quần áo phòng dịch Covid- 19 (trị giá 23 triệu) nhằm góp phần đẩy mạnh công tác phòng chống dịch tỉnh Quảng Nam.

Trả lời