Băng rào cảnh báo nilong

Băng rào cảnh báo công trình là sản phẩm băng dạng cuộn không keo.

Sản phẩm bản thân là cuộn màng được in một hoặc 2 mặt sản phẩm.

Trên cuộn thường được in một cách nổi bật bằng màu đỏ trên nền màng PE màu trắng sứ.

Sản phẩm được dùng trong các công trình xây dựng trong giai đoạn sơ khai hoặc giai đoạn chưa hoàn thiện.

Khi sử dụng băng cảnh báo được nhấn mạnh việc nguy hiểm trong khu vực đánh dấu.

Gọi tư vấn báo giá

Nhân viên sẽ điện báo giá ngay sau 5 phút