TẶNG ĐỒ PHÒNG DỊCH CHO XÃ DƯƠNG THÀNH – HUYỆN PHÚ BÌNH – THÁI NGUYÊN

Trong tinh thần cả nước chung tay chống dịch, ngày 08/04/2020 tại UBND xã Dương Thành – huyện Phú Bình – Thái Nguyên, Công ty CP KHKT Bảo Hộ Lao Động Việt Nam đã trao tặng đồ phòng dịch cho Công tác phòng chống dịch covid-19 của địa phương.
Chúc ban chỉ đạo chống dịch xã thành công, đảm bảo an toàn cho nhân dân.

Trả lời